Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.
Mỗi lần hứng lên muốn làm món gì e lại dành cả tiếng lên group tìm đọc các bài mn đã chia sẻ lội từng commet để đọc kinh nghiệm.
Niềm vui của em là làm đc một món mới rồi bày ra ra chụp choẹt sống ảo, làm đc một món là vui cả ngày. Mượn bếp yêu mình, tìm chút niềm vui sau những bon chen ngoài đời.
Công thức e góp nhặt các nơi, xin chia sẻ trong từng ảnh.

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Chào cả nhà, xin phép admin chia sẻ mấy món màu sắc em mới làm.Mỗi lần hứng lên muốn

Để lại phản hồi bài viết