Hỡi 500 anh em ! Mình cần lắm 1 địa chỉ cafe sách ngồi full ngày, kiểu yên tĩnh nhưng

Hỡi 500 anh em ! Mình cần lắm 1 địa chỉ cafe sách ngồi full ngày, kiểu yên tĩnh nhưng vẫn nói chuyện được ý. Bạn nào biết cho xin vài chỗ với ❤️

Để lại phản hồi bài viết