Nếu ai có ý định mua kem này thì đừng mua nữa 😠😠😠Kem ăn kiều bị ngọt lợ lợ kiều gì

Nếu ai có ý định mua kem này thì đừng mua nữa 😠😠😠
Kem ăn kiều bị ngọt lợ lợ kiều gì ấy
K có trân châu như ảnh
Mình cắn 1 miếng thấy kinh qua vất đi lun

Để lại phản hồi bài viết