Nhờ cả nhà giới thiệu chậu rửa bát cho bếp dùng loại nào thích và tiện dụng. Cả giá

Nhờ cả nhà giới thiệu chậu rửa bát cho bếp dùng loại nào thích và tiện dụng. Cả giá để ly cốc như kiểu giá để bát đĩa hay giá gia vị ý. Chứ search chỉ thấy giá dao thớt, bát đĩa, gia vị. Ko biet ly cốc chén moi nguoi có cách nào sap xep trong bếp cho gọn ko?

Để lại phản hồi bài viết