Vì chủ quán đã có lời xin lỗi và cam kết khắc phục chất lượng nên mình xóa bài rw. Ai

Vì chủ quán đã có lời xin lỗi và cam kết khắc phục chất lượng nên mình xóa bài rw. Ai cũng có sai lầm và cũng nên có cơ hội để sửa sai.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ sự phiền hà này với mình!

Để lại phản hồi bài viết