Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ xin được giới thiệu món: cá bớp nấu mẻ lá lốt, đơn giản mà siêu ngon luôn

Nguyên liệu:
Cá bớp
Mẻ
Lá lốt
Hành khô, gừng. Gia vị thông thường
Công thức là tớ post theo từng ảnh nhé

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Nếu bạn là người miền bắc chắc không xa lạ gì với mẻ cơm chua nhỉ. Vì vậy hôm nay tớ

Để lại phản hồi bài viết