25k quá thất vọng!K có tý phomai nào! Chỉ là quẹt vào cho có!Bánh khô như đá, uống cả

25k quá thất vọng!
K có tý phomai nào! Chỉ là quẹt vào cho có!
Bánh khô như đá, uống cả chai nước vẫn chưa hết cái bánh 🙂 không nuốt được :)))
Thất vọng quá sức! Ngày mới ra ăn rất ngon, phomai nhiều, ngậy ngon chứ không khô khốc như này!
Sợ!

Địa chỉ: Lotte mart 302 cầu giấy.

25k quá thất vọng!K có tý phomai nào! Chỉ là quẹt vào cho có!Bánh khô như đá, uống cả

25k quá thất vọng!K có tý phomai nào! Chỉ là quẹt vào cho có!Bánh khô như đá, uống cả

Để lại phản hồi bài viết