Góc gần làm

“Góc gần chỗ làm” Lần đầu được thử món Tacos ( chủ là của người Pháp luôn nhé ), quán này thấy các anh chị Tây quanh khu này ăn nhiều lắm Ăn 1 cái vừa đủ chất, vừa no 👌👌👌 Thiết kế quá lạ, bước vào cái tủ lạnh là một quầy Mini bar, khu Board Games rất hay ho Nên thử nhé các bác 😉😉😉 Địa chỉ: Hey Pelo 81B Xuân Diệu

Góc gần làm

Góc gần làm

Góc gần làm

Góc gần làm

Góc gần làm