Ai tào phớ đuê 😋Mấy hôm nắng nóng là lại tạt qua đá bát tào phớ đầy ú ụ topping :

Ai tào phớ đuê 😋

Mấy hôm nắng nóng là lại tạt qua đá bát tào phớ đầy ú ụ topping : thạch đen, thạch matcha, trân châu và siêu nhiều dừa khô ăn chung với nước đường hoa nhài thơm thơm mà chỉ có 10K thui 😋 Mỗi tội thi thoảng nóng quá hay sao í, chị chủ hơi thiếu thân thiện 🤷🏻‍♀️

📍 Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ (trước cổng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp)
Mở từ khoảng 12h chiều, quán vỉa hè có ghế.

Ai tào phớ đuê 😋Mấy hôm nắng nóng là lại tạt qua đá bát tào phớ đầy ú ụ topping :

Ai tào phớ đuê 😋Mấy hôm nắng nóng là lại tạt qua đá bát tào phớ đầy ú ụ topping :

Ai tào phớ đuê 😋Mấy hôm nắng nóng là lại tạt qua đá bát tào phớ đầy ú ụ topping :

Để lại phản hồi bài viết