Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :)) 💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé

Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :))

💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé luộc , 10 nem chua , 10 cút me , 2 hàu nướng + 1 trà đá = 138K . Đặc biệt ở đây có nước chấm me ngon lém . Kikiki .

🌨Hàng chè Saigon 128 Ngọc Lâm : 15K cốc . Rất ngon hì hì . Đây chính là hàng chè ngày xưa mở ở tạ hiền nhé quý zị :)) Chủ ng miền nam lun .

Lê la hàng quán mua mag về cho giúp việc chưa hết 200K 😍

Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :)) 💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé

Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :)) 💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé

Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :)) 💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé

Ẩm thực ngọc lâm - ngon rẻ bất ngờ :)) 💭Hàng ốc 191 Ngọc Lâm : 2 vc ăn 1 bát ốc bé

Để lại phản hồi bài viết