Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?Người e còn ăn đc nói j tiết

Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?
Người e còn ăn đc nói j tiết canh
Lên đg. Fai công nhận, vịt ở đây ngon, mềm, ngọt, nc chấm ngon, canh măng tiết thì măng xào kĩ, đậm đà, tiết canh thì thôi, e k fai tả nhé
Vì lần đầu ăn, k biết ngon k, nên ảnh chụp dở dang, trông k bắt mắt lắm, nhưng ăn đáng mồm lắm
Tổng thiệt hại chỗ này: 110k cho 2 chị em
Địa chỉ: trong chợ Ngọc Hà

Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?Người e còn ăn đc nói j tiết

Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?Người e còn ăn đc nói j tiết

Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?Người e còn ăn đc nói j tiết

Bà c gọi điện hỏi: Mày có ăn đc tiết canh k? Ăn đc vịt k?Người e còn ăn đc nói j tiết

Để lại phản hồi bài viết