BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !! Đông lạnhh thèm ăn

BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !!
Đông lạnhh thèm ăn bánh cuốn dã man, nhất là bánh cuốn chả quế kèm trứng lòng đào. Tháng chắc phải đóng họ nhà này 5-6 lần ý.
Bánh cuốn đẫm thịt, nhiều hành phi tự rang mê vỡi.
Bánh cuốn chả quế 25K đầy đủ phải đến 7-8 miếng ăn hợp miệng okela lắm.
Địa chỉ: 111D8 Đặng Văn ngữ mở cả ngày ạ

#hoireviewdoancotam

BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !! Đông lạnhh thèm ăn

BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !! Đông lạnhh thèm ăn

BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !! Đông lạnhh thèm ăn

BÁNH CUỐN TRỨNG CHẢY LÒNG ĐÀO 10K ĐẶNG VĂN NGỮ !! Đông lạnhh thèm ăn

Để lại phản hồi bài viết