BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

BÁNH BỘT LỌC 20K
📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng
💵 20K
✏️ Đánh giá: 8,5/10

🍃 Bánh mềm, dẻo. Sốt cay, thơm!
🍃 20k mà được hẳn gần chục cái ạ!
🍃 Chủ quán lịch sự, siêu nice
Ăn ổn 8,5/10

#kerochewchew #xuanthuy #banhbotloc

BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

BÁNH BỘT LỌC 20K📍Xuân Thuỷ giao Trần Quốc Vượng 💵 20K✏️ Đánh giá: 8,5/10🍃 Bánh mềm,

Để lại phản hồi bài viết