Bánh cuốn Thanh trì 144 Minh khai - Hai bà TrưngBánh mềm và mịn, nước chấm hợp với

Bánh cuốn Thanh trì 144 Minh khai - Hai bà Trưng
Bánh mềm và mịn, nước chấm hợp với bánh, mình không biết đánh giá chả ntn nhưng cá nhân mình thấy ăn hợp , cô chủ bán cũng đã 15 năm hoặc hơn.
Giá : 10-15-20k
Giờ giấc : 6h-10h sáng
Kính hội!

Bánh cuốn Thanh trì 144 Minh khai - Hai bà TrưngBánh mềm và mịn, nước chấm hợp với

Để lại phản hồi bài viết