BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ

BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!

Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ thỉnh thoảng mới quay lại ăn vì xa nhà quá :(. Giá từ 10-25k tùy topping, vẫn rẻ như ngày xưa. M hay ăn kiểu cố định pate, lạp xường rồi chọn 1 topping khác là 20k, nhớ phải là pate lạp xưởng nhé vì nó hợp lắm.

Địa chỉ: 288 bạch mai, 6h30 đến 23h30.

BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ

BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ

BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ

BÁNH MỲ XÚC XÍCH ĐỎ TUỔI THƠ !!!Hàng bánh mì đóng họ từ những năm cấp 3, đến giờ

Để lại phản hồi bài viết