Bát miến trộn trị giá 1 tiếng đồng hồ Dân chơi nhìn phát biết ngay quán nào Quán

Bát miến trộn trị giá 1 tiếng đồng hồ ⏰

Dân chơi nhìn phát biết ngay quán nào 😂 Quán Hiền Béo quá nổi rồi nên lúc nào cũng đông, mình phải chờ hơn 30 bát mới tới lượt =))

Ở đây 35k bát đầy đủ có giò, bò, chả cá, rau cần, giá,.. ăn 1 bát no nguyên ngày :))
Quán bé tí thôi mà chị chủ lúc nào cũng luôn tay ý, trưa mng nên ra sớm k ra muộn phải đợi lâu lắm 😢

📍 10 Ô Chợ Dừa
💸 35k

Bát miến trộn trị giá 1 tiếng đồng hồ  Dân chơi nhìn phát biết ngay quán nào  Quán

Bát miến trộn trị giá 1 tiếng đồng hồ  Dân chơi nhìn phát biết ngay quán nào  Quán

Bát miến trộn trị giá 1 tiếng đồng hồ  Dân chơi nhìn phát biết ngay quán nào  Quán