🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House

🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅

Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House ngồi học bài. Học bài đúng nghĩa luôn, mỗi cháu 1 cái lap ngồi gõ gõ mặt tập trung. Sau đó thì mình được ship tới 1 đống đồ ăn, và bây giờ thì mình sẽ review nhanh chỗ đồ ăn đó 😀

Hy vọng bài viết giúp mọi người có vài gợi ý về món lót dạ buổi chiều ⛅

Cảm nhận về từng món mình sẽ đính kèm theo ảnh 📸

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài 🥰

🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House

🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House

🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House

🌥BỮA CHIỀU SƯƠNG SƯƠNG⛅Đó là một buổi chiều nọ, mình và bạn mình ra The Coffee House

Để lại phản hồi bài viết