🥢 Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ;))) Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm ,

🥢 Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ;)))
Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm , đậm ,ngọt . 25k một bát giò bò , 30k một bát cá giò , bún trộn đầy đủ 35k ... nhưng 1 bát lúc nào cũng đầy ú ăn no căng . Hơn nữa thaid độ phục vụ của cô chú ở quán rất oke 😋 quán lúc nào cũng đông khak ra vào .
Hôm qua mới ăn xong 🤭

🥢 Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ;))) Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm ,

🥢 Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ;))) Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm ,

🥢 Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ;))) Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm ,

Để lại phản hồi bài viết