BÚN NGAN MỌC 25K QUẬN 2 BÀ !!!Nằm gần cuối ngõ 505 trần khát chân, đi sâu vào trong

BÚN NGAN MỌC 25K QUẬN 2 BÀ !!!

Nằm gần cuối ngõ 505 trần khát chân, đi sâu vào trong cùng hỏi số nhà 66 có bãi để xe rộng là chuẩn. Đầu ngõ vs trong ngõ có mấy hàng cơ, như kiểu ngõ chuyên ngan giống ở hàng thiếc ấy. Bát đầy đặn, chan 25k, trộn 30k, nước dùng chắc chỉ kém hòe nhai tí ti. Bán cả ngày, nghỉ từ 1r đến 5r. Có chỗ thì nên ngồi ngoài, ngồi trong nhà chật vs hơi bí ah.

BÚN NGAN MỌC 25K QUẬN 2 BÀ !!!Nằm gần cuối ngõ 505 trần khát chân, đi sâu vào trong

BÚN NGAN MỌC 25K QUẬN 2 BÀ !!!Nằm gần cuối ngõ 505 trần khát chân, đi sâu vào trong

BÚN NGAN MỌC 25K QUẬN 2 BÀ !!!Nằm gần cuối ngõ 505 trần khát chân, đi sâu vào trong

Để lại phản hồi bài viết