Các bạn cho mình xin vài địa chỉ quán bán lòng ngon vào buổi tối với ạ. Đừng bơ mình

Các bạn cho mình xin vài địa chỉ quán bán lòng ngon vào buổi tối với ạ. Đừng bơ mình 😞, có lòng rán và quanh Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn nhiều!!!
Nguồn ảnh: Nhặt được trên fb

Các bạn cho mình xin vài địa chỉ quán bán lòng ngon vào buổi tối với ạ. Đừng bơ mình

Để lại phản hồi bài viết