Cấp cứu!Công ty em đang có buổi họp leader ở Flamingo Đại Lải. Sếp em vừa giao cho em

Cấp cứu!
Công ty em đang có buổi họp leader ở Flamingo Đại Lải. Sếp em vừa giao cho em nhiệm vụ tìm chỗ ăn tối nay, trưa nay và ngày mai thì bọn em ăn buffet ở trong resort rồi, cần tìm chỗ ăn tối ở bên ngoài. 5000 anh em thông thái cho em xin review ăn gì sang sịn mịn gần Flamingo với ạ.
Em đội ơn 1000 lần ạ.
P/s: Ảnh ăn trưa ở đây khá ok ạ, em cần tìm chỗ ăn ngoài cho anh em thay đổi ạ.

Cấp cứu!Công ty em đang có buổi họp leader ở Flamingo Đại Lải. Sếp em vừa giao cho em

Để lại phản hồi bài viết