Chè đậu đỏ ngày Thất tịch thế này để thất tình à 😩😩😩 Cầm cốc chè 30k mà cay xè mắt

Chè đậu đỏ ngày Thất tịch thế này để thất tình à 😩😩😩 Cầm cốc chè 30k mà cay xè mắt 😡😡😡
Hàng Chè ngon - 295 Tô Hiệu đấy, không biết lúc múc chè xong người ta nghĩ gì, nhìn lại thành phẩm chắc cũng không nói nên lời! Lần đầu thử và cũng là lần cuối luôn😩

Chè đậu đỏ ngày Thất tịch thế này để thất tình à 😩😩😩 Cầm cốc chè 30k mà cay xè mắt

Để lại phản hồi bài viết