Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ

Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ múi mít làm đôi, bỏ hạt rồi xếp vòng tròn, sau đó cho nho hay quả gì nho nhỏ vào giữa làm nhụy nữa là xong. Xếp một vòng sẽ ra những bông hoa cánh đơn còn xếp nhiều vòng sẽ cho ra những bông hoa cánh kép. Cách nữa là bổ đôi múi mít (không đứt hẳn), bỏ hạt rồi cắt đôi hai nửa (cũng không đứt hẳn) thế là xong một bông hoa rồi đấy. Các bạn có thể xếp thành cả chùm hoa như trong ảnh nhé! 💛

Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ

Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ

Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ

Có ai mê những bông hoa mít giống mình không? Cách đơn giản để tạo ra hoa mít là bổ

Để lại phản hồi bài viết