Có đứa nào nghiền bánh này giống t k. Dai dai ngọt ngọt ngon gấp đôi choco pie luôn.

Có đứa nào nghiền bánh này giống t k. Dai dai ngọt ngọt ngon gấp đôi choco pie luôn. 65k/ hộp :)) mỗi tội hơi bé. Cắn miếng hết cmnr :))

Có đứa nào nghiền bánh này giống t k. Dai dai ngọt ngọt ngon gấp đôi choco pie luôn.

Có đứa nào nghiền bánh này giống t k. Dai dai ngọt ngọt ngon gấp đôi choco pie luôn.

Để lại phản hồi bài viết