☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee
📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.
⏰ 7:30am - 7:30pm
💸 30k - 60k
🔊 Pass wifi: welovecoffee

=============================

-Noel năm nào cx thấy Cotero trang trí xink cực xinkk 😍 Cotero đc thiết kế như 1 căn biệt thự trong con ngõ Tô Ngọc Vân, có 2 tầng và mặt tiền thì cực đỉnh thêm cả trang trí Giáng Sinh nên mê cựcc 🎄 Đồ uống ở đây thì có các loại cf và nc hoa qả. Qán decor Giáng Sinh xinh lắmm nên mng tranh thủ qa mà làm con ảnh nhaaa 😍😍😍. Qán có cho thú nuôi vào nhma ở ngoài sânn nhaaa các bác ☺️☺️.

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

☕️Cotero coffee 📍80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.⏰ 7:30am - 7:30pm 💸 30k - 60k🔊 Pass

Để lại phản hồi bài viết