Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀
Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋

Cua lông là giống cua nhỏ. Nhiều gạch ít thịt. Nhưng gạch béo ngậy, vàng ươm, không giống bất kì gạch của con nào cả. Ăn 1 lần là nhớ 👍🏻 thịt cua lông tuy ít nhưng ngọt thịt, mỗi tội ngại gỡ 😂

🦀 Cua đực
To hơn. Gạch nhiều hơn và có vẻ là ngon hơn

🦀 Cua cái
Nhỏ con. Vừa có gạch vừa có trứng

Giá dao động từ 90-250k/con (theo giá các bạn bán trên fb) tuỳ vào con to nhỏ 😉
Con này bán ở nhà hàng giá khá cao
Nên mng mua về hấp ở nhà sẽ rẻ hơn nhìu 😋 Mỗi ng ăn được tầm 2 con là ngán 🤪

#Cua_lông

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Cua lông 🦀Mỗi năm chỉ có tầm 1-2 tháng có cua lông 😋 Tranh thủ ăn mng ơi 😋Cua lông là

Để lại phản hồi bài viết