[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]
Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu nào 😭 thời tiết đẹp, cảnh đẹp, người thân thiện, đồ ăn ngon rẻ.
Bọn mk 4 đứa ăn vồ vập ăn chạy xô ăn k ngừng nhưng có nghỉ mà trung bình chỉ tầm 300k/đứa/ngày vs trạng thái no phải tháo cúc qần và còn mua linh tinh lắt nhắt và ăn đêm 🤤
Review chi tiết từng món mk sẽ để ở caption từng ảnh, nhận xét mang tính chất quan điểm cá nhân và mong sẽ giúp ích cho các bạn đang và sẽ đi và có ý định đi Đà Lạt <3

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

[ Đà Lạt food ]Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu

Để lại phản hồi bài viết