Đặt 1 lần và xin chừa từ đây... Quá tệ. Điểm cộng duy nhất là giao nhanhTrưa nay team

Đặt 1 lần và xin chừa từ đây... Quá tệ. Điểm cộng duy nhất là giao nhanh
Trưa nay team mình họp muộn nên 3 anh em đặt cơm. Thấy quán này gần nên đặt cho nhanh. Vì ăn k nhanh mọi người ở VP ngủ ăn k tiện
Nhưng hỡi ôi. Đáng sợ thật sự. Đặt 3 xuất thì nó như này. Có cơm cá chả cá k kịp chụp vì thằng em nó vừa mở ra đã sợ vứt ngay sọt rác.
Cả hộp cơm chỉ ăn dc bí đao xào tỏi. Còn ngoài ra k ăn dc gì. Gà đen k còn gì để đen hơn, chắc để từ 8 tỉ năm trước. Tôm thì là tôm khô phơi 2 nắng hơi mùi. Sườn thì khô như rơm và cũng có màu đen huyền cmn bí. Cá basa rán thì để lâu trong nó nhớt và mùi... Không thể thẩm nổi. Các bác ăn né quán này ra nhé
Thank add duyệt bài

Đặt 1 lần và xin chừa từ đây... Quá tệ. Điểm cộng duy nhất là giao nhanhTrưa nay team

Đặt 1 lần và xin chừa từ đây... Quá tệ. Điểm cộng duy nhất là giao nhanhTrưa nay team

Đặt 1 lần và xin chừa từ đây... Quá tệ. Điểm cộng duy nhất là giao nhanhTrưa nay team

Để lại phản hồi bài viết