Dẫu biết là hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng cũng buồn lắm chứ 😔Hình 1 là ảnh

Dẫu biết là hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng cũng buồn lắm chứ 😔
Hình 1 là ảnh trên Now
Hình 2 là ảnh trên FB
Và hình 3 là ảnh mình chụp
Burrito Mac N’ Cheese bò 65k mà ít mac kinh khủng ăn mất hết cả hứng 😔

Add: Taco Nón Lá - 34 Núi Trúc, Ba Đình, HN

Dẫu biết là hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng cũng buồn lắm chứ 😔Hình 1 là ảnh

Dẫu biết là hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng cũng buồn lắm chứ 😔Hình 1 là ảnh

Dẫu biết là hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng cũng buồn lắm chứ 😔Hình 1 là ảnh

Để lại phản hồi bài viết