Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò

Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò Đúc. Mình có phản ánh thì các bạn bên Lò Đúc khẳng định pha đúng định lượng của quán, mình nhận được ít là tại mình ko uống đá.
"Nếu chị muốn đầy cốc thì em pha nước lọc vào cho đầy cốc" - Nguyên văn câu nói của Royal Lò Đúc

Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò

Để lại phản hồi bài viết