Đi mua trà sữa về đến gần nhà phát hiện được tặng cả vòng sắt.HicMấy bạn nhân viên

Đi mua trà sữa về đến gần nhà phát hiện được tặng cả vòng sắt.
Hic
Mấy bạn nhân viên cẩn thận thế 😞
Edit: Sau khi ướm tay không vừa thì mình đã đem trả lại khổ chủ.
Có bạn hỏi địa điểm thì Mr.Goodtea Mạo Khê- Quảng Ninh nhé. 😤
#Review

Đi mua trà sữa về đến gần nhà phát hiện được tặng cả vòng sắt.HicMấy bạn nhân viên

Đi mua trà sữa về đến gần nhà phát hiện được tặng cả vòng sắt.HicMấy bạn nhân viên

Đi mua trà sữa về đến gần nhà phát hiện được tặng cả vòng sắt.HicMấy bạn nhân viên

Để lại phản hồi bài viết