Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả bánh ngọt ăn tại Pháp nên cũng phấn khởi đi check in ngay. Ăn uống xong thì thực sự ko đọng lại cái gì để viết cả. Không khen không chê nhưng để gọi là xuất sắc thì chưa đạt đến.
Ưu điểm là quán khá rộng rãi
Nhược điểm là nhân viên hơi lóng ngóng, đồ uống cũng ra chậm.
Về bánh và nước thì mỗi người 1 cảm nhận, với cái mồm chuyên lết đi ăn bánh và đồ ngọt như mình thì chấm 6/10 điểm cho cả bánh và nước
Giá thì tầm 200-210 cho cả bánh và nước như hình mình gọi
Địa chỉ : 33 Mạc Thái Tổ

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Đi theo tiếng gọi của nhiều reviewer, nào là hàng trà bánh ngon xuất sắc, ngon hơn cả

Để lại phản hồi bài viết