Em thì như kiểu nghén quanh năm ngày tháng, ở nhà có quả sấu hay quả chanh là ăn tem

Em thì như kiểu nghén quanh năm ngày tháng, ở nhà có quả sấu hay quả chanh là ăn tem tẻm, mà đồ Chua thì không thể thiếu muối rồi.
Từ ngày gặp em muối này thì e nghiện cũng ko ăn muối hảo hảo hay là muối ô mai hay muối tôm nữa. Ngồi chấm ăn vã cũng ngon 😋.

Em thì như kiểu nghén quanh năm ngày tháng, ở nhà có quả sấu hay quả chanh là ăn tem

Để lại phản hồi bài viết