[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ]
Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi ăn 1 lèo 🤣

✨Thiệt hại 70k/người

1. Nộm đầy đủ 20k - Số 3 Nguyễn Thiếp (+nem cuốn và trà đá)
2. Chè thập cẩm 20k - Số 1 Bát Đàn
3. Bánh trôi tàu - 20K - Số 80 Hàng Điếu

Siêu đỉnh, vừa no bụng vừa toàn đồ ngon. Best ever 🥺🥺 tuyệt vời cho những ngày chớm lạnh ạ!!

#kerochewchew

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi

[FOOD TOUR PHỐ CỔ] Lưu bao nhiêu địa chỉ ngon giờ mới có dịp mình và con bạn thân đi