Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ 😛
Có món thắng cố ko dám ăn nên chưa thử 🤣🤣🤣
Tên món ăn và địa chỉ cụ thể ở từng ảnh mng nha 😗😗😗
Và Sapa thì ngày càng đẹp và phát triển. Mỗi tội đag làm đường nên hơi bụi ý.
Các bạn còn món nào ngon thì chia sẻ ở dưới cmt luôn cho nhau nhé 🙆🏻‍♀️

#Foodtour #Sapa #EatenbyMy #Mymyy

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Foodtour Sapa 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️Đi Sapa tất nhiên phải ăn cá hồi và cá tầm r các bác nhỉ

Để lại phản hồi bài viết