#FoodtourHP#GoccanhgiacNgày hôm nay nhóm bọn mình có đi chuyến foodtour HP. Chuyến đi

#FoodtourHP
#Goccanhgiac
Ngày hôm nay nhóm bọn mình có đi chuyến foodtour HP. Chuyến đi sẽ rất tuyệt vời và không có gì để chê cả nếu như không có 1 sự việc không hay này xảy ra. Lúc chúng mình chụp ảnh nhóm tại Nhà Hát Lớn Thành Phố, có 1 ông chú ra làm phiền đòi chụp ảnh và xin đểu (50k), không chỉ với mỗi nhóm mình mà những nhóm bạn lúc sau đến check in cũng tương tự.
50k cũng không đáng là gì nhưng nhà hát lớn là trung tâm thành phố Hải Phòng có hàng nghìn lượt check in của nhóm các bạn trẻ khi đến đây trải nghiệm foodtour, sự việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh foodtour HP và gây khó chịu bức xúc đến với du khách, nhất là nhóm các bạn nữ đi với nhau.
Các bạn để ý tránh xa và dứt khoát từ chối những trường hợp như này nhé!

#FoodtourHP#GoccanhgiacNgày hôm nay nhóm bọn mình có đi chuyến foodtour HP. Chuyến đi

Để lại phản hồi bài viết