[Góc bức xúc thái độ] Kem hồ tây

Ngày hôm thứ 7 mình có đi dạo hồ Tây nóng quá và tạt vào đây mua kem Mà đhs lúc đó khách vắng mà chỉ có mình và một cụ già cùng 2 cháu mình đến trước nhưng mình nhìn cụ với hai đứa cháu đang đòi nên mình nhường ,cụ tuổi cao mắt mờ nói không rõ mà có một bạn phục vụ tuổi chắc cũng chạp mình 18-19-20 gì đó gắt lên “gọi gì,nói nhanh,già lẩm cẩm” mặt nhăn nhó làm 2 đứa cháu sợ đứa cháu có đổi từ kem que sang kem ốc mà cũng bị chửi ,mình ở đằng sau có nhìn và nói là người già bạn thông cảm,mà không hiểu từ đâu một bà chị già quát mình”ăn gì em,nói nhanh,đưa tiền” ôi đm khoing vì bạn mình đợi mình đã k mua mình bảo “2 ốc” chưa kịp đưa tiền mụ ấy đã gắt hét lên “tiền đâu,đưa đây” lúc đấy ức lắm mà nhịn cho rồi về ,quay sang 3 ông cháu bị bạn ấy quát cho tủi lắm Từ giờ cạch luôn quán này ))

Để lại phản hồi bài viết