[Góc hỏi han]Mình rất thích ăn lẩu, đang muốn đổi địa điểm. Mọi người cho mình xin

[Góc hỏi han]

Mình rất thích ăn lẩu, đang muốn đổi địa điểm. Mọi người cho mình xin vài địa khu vực CẦU GIẤY với, kèm giá được thì tốt quá.

Cảm ơn mọi người !

[Góc hỏi han]Mình rất thích ăn lẩu, đang muốn đổi địa điểm. Mọi người cho mình xin

Để lại phản hồi bài viết