Góc Khen 🤝Lẩu Mắm Anh Ba Kèo 67 Phó Đức Chính Bữa 4 Người Ăn Gồm Nồi Lẩu

Góc khen 🤝
Lẩu mắm anh ba kèo 67 phó đức chính
Bữa 4 người ăn gồm nồi lẩu mắm - cá thác lác - kho quẹt - măng xào - và mấy chai rượu kèm theo mấy bình trà đá tổng bill 887k
Quá là ổn áp luôn ! Chỗ rộng thoải mái nhân viên nhiệt tình.
Kính hội

Góc Khen 🤝Lẩu Mắm Anh Ba Kèo 67 Phó Đức Chính Bữa 4 Người Ăn Gồm Nồi Lẩu

Góc Khen 🤝Lẩu Mắm Anh Ba Kèo 67 Phó Đức Chính Bữa 4 Người Ăn Gồm Nồi Lẩu

Góc Khen 🤝Lẩu Mắm Anh Ba Kèo 67 Phó Đức Chính Bữa 4 Người Ăn Gồm Nồi Lẩu

Góc Khen 🤝Lẩu Mắm Anh Ba Kèo 67 Phó Đức Chính Bữa 4 Người Ăn Gồm Nồi Lẩu