Góc không bao giờ quay lạiBánh canh Cố Đô số 6 Hoàng Cầu Thấy lắm food reviewer khen

Góc không bao giờ quay lại

Bánh canh Cố Đô số 6 Hoàng Cầu

Thấy lắm food reviewer khen quá nên mình đi ăn thử. Mình gọi 1 bánh canh hải sản 40k và 1 cốc trà nếp 5k. Kết quả các bạn thấy như hình dưới. Bạn mình bảo là do mình ăn muộn nên mới thế. Mình ăn lúc 8h-8h30 mình nghĩ không muộn lắm vì quán mở đến tận 10h hơn.

Mình chụp nguyên trạng lúc bát được bê ra. Lèo tèo vài sợi bánh canh, thậm chí còn đứt gẫy và dính hết vào nhau. Bề bề mỏng như 2 lát giấy bay trong gió :)))

Mọi người không tin đến ăn thử nhé ạ, mình thì thấy phí mồm thật sự.

Góc không bao giờ quay lạiBánh canh Cố Đô số 6 Hoàng Cầu Thấy lắm food reviewer khen

Góc không bao giờ quay lạiBánh canh Cố Đô số 6 Hoàng Cầu Thấy lắm food reviewer khen

Góc không bao giờ quay lạiBánh canh Cố Đô số 6 Hoàng Cầu Thấy lắm food reviewer khen