❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

❌ Góc không hài lòng
Nét Huế 153 Láng Hạ
Tối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế 153 láng Hạ.Bọn mình gọi 2 nem lụi và 2 bún,Nem lụi ăn rất bình thường cho tới khi người yêu mình phát hiện có 1 chú ốc sên 😂 còn sống ngoe nguẩy đang bám vào 1 lá tía tô khi đang chuẩn bị cuốn nem.Người yêu mình có gọi 1 bạn nhân viên ra và bảo có ốc sên trên lá thì bạn nhân viên đó đứng hình chỉ biết cười trừ 😂 Không một câu xin lỗi hay thông cảm.Được cái người yêu mình dễ tính nên cũng bảo thôi , thế là bạn nhân viên đó chỉ xin lại cái lá và bảo để mang lên bếp nói.Kết thúc bữa ăn và nhìn cái bill giá món ăn so với chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thì mình nghĩ thật là chán.
Mình còn up 1 chiếc video cho các bạn thấy độ sinh động của bạn ốc sên 😂

❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

❌ Góc không hài lòng Nét Huế 153 Láng HạTối nay mình và người yêu có đi ăn ở nét huế

Để lại phản hồi bài viết