Góc kiểm chứngLòng Mùi - 84 chiến thắng Thèm thuồng cháo lòng và cuối cùng cũng tìm

Góc kiểm chứng
Lòng Mùi - 84 chiến thắng
Thèm thuồng cháo lòng và cuối cùng cũng tìm đc quán ưng ý. Lòng ngon, cháo ngon như các bạn review trước đó. Mình thấy 25k bát này là vừa. Ăn sáng nvay là đủ. Lòng non, dạ dày đều ngon k bị dai hay đắng. Cũng sạch sẽ. Free trà đá. Phục vụ thì chưa đc nhiệt tình lắm. Điểm trừ duy nhất là quán hẹp và nóng, ngồi ăn vã cả mồ hôi. Nhưng k sao. Ngon là đc! 👍🏻😊
#chaolong #longmui #84chienthang

Góc kiểm chứngLòng Mùi - 84 chiến thắng Thèm thuồng cháo lòng và cuối cùng cũng tìm

Góc kiểm chứngLòng Mùi - 84 chiến thắng Thèm thuồng cháo lòng và cuối cùng cũng tìm

Để lại phản hồi bài viết