Góc review Bò Nướng Xuân Xuân Mã Mây

Bò Nướng Xuân Xuân Mã Mây Lần thứ 2 ghé lại quán vẫn mê cái nước chấm nhìn tưởng đơn giản mà chấm không hề đơn giản . Em ăn suất 400k cho 4 người gồm bò - nầm - heo . Mà đĩa đậy đặn lắm ạ . Độn cũng không quá nhiều . Tẩm ướp vừa miệng . Bạn em lần đến nhìn nước chấm là muối tiêu chanh tưởng là ăn bình thường nhưng lúc chấm nó hợp lạ kì với đồ luôn các các ạ