Góc Review đồ uống của The Coffee House. Trong hình là 1 cốc coffee

Góc Review đồ uống của The Coffee House. Trong hình là 1 cốc coffee cold brew.

Trong hình ảnh có thể có: đồ uống

Để lại phản hồi bài viết