Hihi. Vừa ord trên grab food của quán chè liên 79 trần quốc hoàn. Cứ nghĩ là thạch

Hihi. Vừa ord trên grab food của quán chè liên 79 trần quốc hoàn. Cứ nghĩ là thạch đen ai ngờ là protein. Nhưng mà vẫn thích bltm ở đây vì nhiều sốt 🤷🏻‍♀️
E cũng định đánh giá mà grab ko cho 😞

Hihi. Vừa ord trên grab food của quán chè liên 79 trần quốc hoàn. Cứ nghĩ là thạch

Để lại phản hồi bài viết