[HN] Ace có ai biết chỗ nào có dịch vụ phục vụ Buffet lưu động - ngoài trời không

[HN] Ace có ai biết chỗ nào có dịch vụ phục vụ Buffet lưu động - ngoài trời không nhỉ? Ai có kinh nghiệm đặt hay sử dụng rồi cho mình xin review và contact với ạ!!

[HN] Ace có ai biết chỗ nào có dịch vụ phục vụ Buffet lưu động - ngoài trời không

Để lại phản hồi bài viết