[ hotto aeon mall]Lần đầu tiên là là lần cuối cùng ăn!89k 1 suấtChọn suất cơm ưu tiên

[ hotto aeon mall]
Lần đầu tiên là là lần cuối cùng ăn!
89k 1 suất
Chọn suất cơm ưu tiên hàng đầu của quán mà nói thật. Chả có j đặc biệt. Cơm thì ít- cơm bò kim chi thì ok bò thì có kim chi thì không. Tìm mỏi mắt đc vài cọng. Hỏi mua thêm thì nv kêu k bán. Xin thêm thì nv suất chỉ đc nt.
😱bonus canh k nhuốt nổi.
Đúng kiểu bán hàng k cần khách

[ hotto aeon mall]Lần đầu tiên là là lần cuối cùng ăn!89k 1 suấtChọn suất cơm ưu tiên

Để lại phản hồi bài viết