KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !! 📍Tiệm Bún Bà

KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !!

📍Tiệm Bún Bà Toàn - Số 5 Đỗ Hành
Địa chỉ cũ 89 Nguyễn Du
💸 30-45K
⏰ 06:00-13:00

✔️ Góc bún chất lượng, đông khách xếp hàng, đợi 20p mới được ăn 😅

Mình mới ra lúc 8:30 đã hết móng rùi ạ 😭
Chỗ ngồi cũng rất ít nên thấy các cô chú toàn ngồi ở cafe kiến xung quanh order sang ăn =)))

✔️Đúng là đáng đợi. Nước sạch, trong, ngọt xương.
✔️ Mọc hơi bé nhưng bùi, đậm thịt.
✔️ Sườn béo ngậy, ăn đậm vị ☺️

Đáng thử ạ!

#kerochewchew #bunmocsuon #dohanh

KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !! 📍Tiệm Bún Bà

KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !! 📍Tiệm Bún Bà

KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !! 📍Tiệm Bún Bà

KHÁM PHÁ QUÁN BÚN MỌC SƯỜN NỔI TIẾNG GIA TRUYỀN 30 NĂM GA LÊ DUẨN !! 📍Tiệm Bún Bà

Để lại phản hồi bài viết