Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường.

Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường. Nhiều thịt. Gầu thái quá to và dầy. Có những miếng ko bỏ vừa miệng luôn. Gầu trắng nên cực kì ngán. Cảm nhận riêng nên đừng gạch đá ạ.

Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường.

Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường.

Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường.

Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường.

Để lại phản hồi bài viết