MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954
Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là cơ ngơi của một hàng phở 3 đời. Thời ông Thơ, đây là hàng phở gánh quen mặt của các bậc lão niên phố Phủ Doãn. Tới thời cháu gái, cô Oanh, quán phở cố định tại Số 3 ngõ Thọ Xương.

Quan khách, từ người già tới trẻ nhỏ, san sát nhau thưởng thức. Dẫu đông khách là thế, mà cô Oanh rất bình tĩnh lẫn vui vẻ, làm không sai một bát nào.

Nước phở ở đây không ngọt đường như đại đa số các hàng, mà hài hòa vừa phải. Các bác khoan hẵng mắng cháu "Nào phải miền Nam mà nấu phở bỏ đường!" 🥲 Nhưng đúng là chẳng ít thì nhiều, không hiếm hàng bỏ đường vào nước dùng, vì quen rồi mà các bác không nhận ra đấy thôi.

Cô Oanh tập trung, quay lưng dao dập mỏng mảng thịt tái, rồi đặt lên bánh phở. Thoăn thoắt thái thêm mấy miếng gầu mỏng, hay nạm giòn, tùy ý các vị mà cô chiều tất. Rải lên nào những hành mùi, húng Láng, đầu hành trắng, rồi lập tức chan nước dùng thật sôi lên ngập sâm sấp. Thịt tái hồng săn lại, mọi thứ hoàn chỉnh!

📍Số 3 Ngõ Thọ Xương
Từ 30 nghìn tới 50 nghìn
⏰ 5 a.m - 10 a.m

MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

MEOMEO 😡 Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

Để lại phản hồi bài viết